Overige vergunningen 28-06-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-059446, Porto Buenolaan 10, aanvraag klein evenement straatborrel op zaterdag 2 september 2023 (ontvangen 18-06-2023);
 • 2023-059420, Aan de Wind, aanvraag klein evenement picknick op zondag 12 mei 2024 (ontvangen 18-06-2023);
 • 2023-059752, Diederick van Haarlemstraat tegen over de ingang van De Drieburg, het plaatsen van glasbokken van 10 juli tot en met 6 oktober 2023 (ontvangen 19-06-2023);
 • 2023-060708, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een familie BBQ op zaterdag 8 juli 2023 (ontvangen 21-06-2023);
 • 2023-060706, Wethouder Koolhaasweg 10, het aanvragen van een vergunning ontheffing artikel 35 alcoholwet voor een festival Amstelbad op zaterdag 16 september 2023 (ontvangen 21-06-2023);
 • 2023-060651, Aan de Wind, aanvraag vergunning voor een Kofferbakmarkt op zondag 2 juli 2023 (ontvangen 19-06-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-029325, bij Waver 21, evenementenvergunning Waverfeest van 10 tot en met 13 augustus 2023 (verzonden 23-06-2023).

Duivendrecht

 • 2023-040885, Venserpark, evenementenvergunning Buurtcamping van 21 tot en met 23 juli 2023 (verzonden 23-06-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-056385, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan” Vrijwilligers werven sportverenigingen” van 30 juni tot en met 14 juli 2023 en 2 tot en met 16 september 2023 (verzonden 19-06-2023).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-057833,’t Kampje bij monument Elieser, verklaring van geen bezwaar herdenkingsplechtigheid ‘afschaffing slavernij’ op woensdag 28 juni 2023 van 11.00 tot 14.00 uur (verzonden 22-06-2023);
 • 2023-060633, Wethouder Koolhaasweg 4, paracommerciële melding voor donderdag 29 juni 2023 van 15.30 tot 20.00 uur (verzonden 22-06-2023);
 • 2023-055135, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar kinderfeestje op zaterdag 24 juni van 12.00 tot 18.00 uur (verzonden 22-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.