Overige vergunningen 27-09-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 20223-089228, Dorpsplein, Groene markt – Klimaatweek op zaterdag 4 november 2023. (ontvangen 14-09-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-090490, aanvraag evenementenvergunning voor de intocht van Sinterklaas op vrijdag 24 november 2023 (ontvangen 19-09-2023);
  • 2023-090261, Koningin Wilhelminalaan, het plaatsen van een ketenpark met terreinopslag van 10 oktober tot en met 1 december 2023 (ontvangen 19-09-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-085385, het plaatsen van reclameborden van JA21 om bekendheid te geven aan de tweede kamer verkiezingen van 9 tot en met 23 november 2023. (ontvangen 31-08-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

•    2023-073310, vergunning passage TCS Amsterdam Marathon door gemeente Ouder-Amstel op zondag 15 oktober 2023 (verzonden 19 september 2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-085744, Wilhelminalaan 2, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van burendag op zaterdag 23 september 2023 (verzonden 21-09-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.