Overige vergunningen 26-07-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

•    2023-069304, Ellermanstraat 20-21, het plaatsen van een afvalcontainer, een ecotoilet en een rolsteiger van 28 augustus tot en met 17 november 2023 (ontvangen 18-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-068569, Raadhuislaan/Vondelstraat en Sluisplein het plaatsen van displayborden om bekendheid te geven aan “Expositie huislijk geweld” van 29 augustus tot en met 20 september 2023 (ontvangen 13-07-2023);
  • 2023-069386, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor het vieren van een verjaardag op zaterdag 26 augustus 2023 (ontvangen 18-07-2023);
  • 2023-069167, Dorpsstraat 21, het plaatsen van een steiger voor onderhoud gebouw van 7 augustus tot en met 6 september 2023 (ontvangen 17-07-2023);
  • 2023-068141, Wethouder Koolhaasweg 10, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zaterdag 22 juli 2023 voor “Einde seizoenfeestje zwemvereniging de Futen” (ontvangen 13-07-2023);
  • 2023-068090, Hoofdenburg 171, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zaterdag 12 augustus 2023 voor een buurt BBQ (ontvangen 13-07-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-035209, Pieter Braaijweg 89-105, het opbouwen van de Canal Parade boten van 1 tot en met 7 augustus 2023 (verzonden 14-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-067085, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan ”Het aanleggen van glasvezelkabel” van 4 tot en met 18 september, van 2 tot en met 16 oktober en van 13 tot en met 27 november 2023 (verzonden 14-07-2023);
  • 2023-067259, Ouderkerkerplas, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Festival Macumba op zaterdag 22 juli 2023.

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-063804, Wethouder Koolhaasweg 10, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een afscheidsfeest op vrijdag 21 juli 2023 (verzonden 19 juli 2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.