Overige vergunningen 26-04-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2023-040885, Venserpark, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Buurtcamping Duivendrecht” van 21 tot en met 23 juli 2023 (ontvangen 14-04-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-040990, Kerkstraat 42, het plaatsen van een steiger voor onderhoud van 12 tot en met 26 juni 2023 (ontvangen 16-04-2023);
 • 2023-041317, Aan de wind Ouderkerkerplas, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Macumba 2023” op zaterdag 22 juli 2023 (ontvangen 17-04-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-041388, een verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een fiets toertocht “Co Cycling Tour” op zaterdag 10 juni 2023 (ontvangen 17-04-2023);
 • 2023-042149, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Snelheidscampagne van Vervoerregio Amsterdam” van 15 tot en met 19 mei 2023 (ontvangen 19-04-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-029680, Kerkstraat 61, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 24 tot en met 29 april 2023 (verzonden 17-04-2023);
 • 2023-037482, Strandvlietlaan, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op vrijdag 21 april 2023 (verzonden 17-04-2023);
 • 2023-029848, Dorpsstraat 9, evenementenvergunning voor het organiseren van het Oranjefeest van 25 tot en met 29 april 2023 (verzonden 21-04-2023);
 • 2023-030842, Dorpsstraat 9, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Oranjefeest van 25 tot en met 29 april 2023 (verzonden 21-04-2023);
 • 2023-014569, Koningin Julianalaan en omgeving, evenementenvergunning De Rondehoeploop op zondag 14 mei 2023 (verzonden 20-04-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-036286, Prinses Ireneplantsoen, verklaring van geen bezwaar voor de opening van Koninginnebuurt op vrijdag 21 april 2023 (verzonden 14-04-2023);
 • 2023-032837, Wethouder Koolhaasweg 4, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van Koningsspelen op vrijdag 21 april 2023 (verzonden 18-04-2023);
 • 2023-032844, Wethouder Koolhaasweg 4, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van Koningsspelen op donderdag 20 april 2023 (verzonden, 18-04-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-040853, CBF collecte van het Leger des Heils van 26 november tot en met 2 december 2023 (ontvangen 13-04-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.