Overige vergunningen 25-10-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-098627, Dorpsplein 75, het aanwezig hebben van kansspelautomaten tot en met 31 december 2024 (ontvangen 17-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-098636, Sluisplein 5, het aanwezig hebben van kansspelautomaten tot en met 31 december 2024 (ontvangen 17-10-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-097652, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezing van 9 november tot en met 23 november 2023 (ontvangen 13-10-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-083620, De Flinesstraat 9, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 25 oktober 2023 tot en met 8 januari 2024 (verzonden 17-10-2023).

Duivendrecht

  • 2023-071103, centrum Duivendrecht, evenementenvergunning voor de Intocht van Sinterklaas op zaterdag 25 november 2023 (verzonden 19-10-2023).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

  • 2023-089228, Dorpsplein, verklaring van geen bezwaar voor de Groene markt in het kader van de Klimaatweek op 4 november 2023 (verzonden 19-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-086708, Koningin Julianalaan 16, verklaring van geen bezwaar voor de Kleedjesmarkt voor kinderen op zaterdag 21 oktober 2023 (verzonden 17-10-2023);
  • 2023-095236, Rijksstraatweg/Hazelaarstraat, verklaring van geen bezwaar voor de opening van de Rijksstraatweg op vrijdag  27 oktober 2023 (verzonden 18-10-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.