Overige vergunningen 25-01-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-013133, Astronautenweg 30, het plaatsen van de SpaceBuzz trailer op 16 mei 2023 (ontvangen 18-01-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-009972, Verbindingsweg 1, ontheffing sluitingsuur op 31 december 2022 tot 02.00 uur de volgende dag (verzonden 13-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-124474, Burgemeester Stramanweg, ontheffing geluidhinder van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 16-01-2023);
  • 2022-123137, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s, Vietnamese snacks en frites van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 19-01-2023);
  • 2023-011070, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de Avondvierdaagse Ouder-Amstel 2023 van 24 april tot en met 7 mei 2023 (verstuurd 19-01-2023).

Duivendrecht

  • 2022-121961, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en visproducten van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 17-01-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.