Overige vergunningen 24-05-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-050261, Willem Fenengastraat, het perceel huren voor een tijdelijke evenementenhal (ontvangen 16-05-2023).

Duivendrecht

  • 2023-049507, Stationsplein 1, het aanvragen van een ontheffing geluidshinder (ontvangen 15-05-2023);
  • 2023-049454, Stationsplein 1, het plaatsen van een hijskraan voor renovatiewerkzaamheden op donderdag 15 juni 2023 (ontvangen 15-05-2023);
  • 2023-049191, Dorpsplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning (ontvangen 12-05-2023);
  • 2023-050188, Populierstraat 7, het plaatsen van een afvalcontainer van 22 mei tot en met 5 juni 2023 (ontvangen 16-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-048725, Schoolweg 7 het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet op vrijdag 16 juni 2023 (ontvangen 11-05-2023);
  • 2023-048720, Schoolweg 7, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een schoolfeest van OBS Jan Hekmanschool op zaterdag 16 juni 2023 (ontvangen 11-05-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-049355, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan de “Zwemvierdaagse” van 9 tot en met 23 juni 2023 (ontvangen 14-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.