Overige vergunningen 23-08-2023

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-077811, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een verjaardagsfeestje op 2 september 2023 (ontvangen 09-08-2023);
 • 2023-077561, Hendrick van Avercampweg 55, het plaatsen van een avalcontainer van 29 september tot en met 10 november 2023 (ontvangen 09-08-2023);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-070718, Station Van Der Madeweg, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden van 27 augustus tot en met 21 september 2023 (verzonden 04-08-2023);
 • 2023-042875, De Flinesstraat 9, toevoegen leidinggevenden aanhangsel Alcoholwet, (verzonden 04-08-2023);
 • 2023-076031, De Flinesstraat 10, het plaatsen van een afvalcontainer van 11 juli tot en met 7 augustus 2023 (ontvangen 04-08-2023), (verzonden 09-08-2023);
 • 2023-069304, Ellermanstraat 21-20, het plaatsen van een afvalcontainer, een rolsteiger en een ecotoilet van 28 augustus tot en met 17 november 2023 (verzonden 04-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-073330, Porto Buenolaan 17, het plaatsen van een hijskraan op vrijdag 18 augustus voor het hijsen van een schuifpui (verzonden 04-08-2023);
 • 2023-062362, Aan de Wind, Kofferbakmarkt van 1 oktober 2023 verplaatst naar zondag 24 september 2023 (melding ontvangen 08-08-2023);
 • 2023-070603, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning DTS Ouderkerk op zaterdag 19 augustus (verzonden 10-08-2023);
 • 2023-068569, Raadhuislaan / Vondelstraat, het plaatsen van displays om bekendheid te geven aan ”Expositie huiselijk geweld” van 29 augustus tot en met 20 september 2023 (verzonden 16-08-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-059446, Porto Buenolaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een straatborrel op zaterdag 2 september 2023 (verzonden 08-08-2023);
 • 2023-062415, Coen van Boshuizenlaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 9 september 2023 (verzonden 15-08-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.