Overige vergunningen 22-03-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

•    2023-029328, Waver tot en met 21 inrit 23, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwetvergunning van 10 tot en met 12 augustus 2023 (ontvangen 09-03-2023);
•    2023-029707, Ambachtenstraat, het plaatsen van een hoogwerker voor het plaatsen van een telecommast op 12 april 2023 (ontvangen 13-03-2023);
•    2023-029325, Waverfeest 2023, het aanvragen van een evenementenvergunning van 5 tot en met 18 augustus 2023 (ontvangen 09-03-2023);
•    2023-029680, Kerkstraat 61, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet vergunning voor 24 tot en met 29 april 2023 (ontvangen 12-03-2023);
•    2023-029621, Prins Hendrikstraat 5, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 april tot en met 6 mei 2023 (ontvangen 11-03-2023);
•    2023-029848, Dorpsstraat 9, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Oranjefeest 2023” van 25 tot en met 29 april 2023 (ontvangen 12-03-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

•    2023-025230, Dorpsstraat 13 tot en met 15, het plaatsen van een rolsteiger voor schilderwerk. Van 28 februari tot en met 20 maart 2023 (verzonden 16-03-2023).

Duivendrecht

•    2023-025317, In de Houtzaagmolen 79, het plaatsen van één afvalcontainer en bouwmateriaal op twee parkeervakken van 1 februari tot en met 14 april 2023 (verzonden 14-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.