Overige vergunningen 22-02-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2023-021668, In de Pelmolen 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 tot en met 10 maart 2023 (ontvangen 15-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-018689, Korendragerstraat 4, het wijzigen van een leidinggevende alcoholwetvergunning (ontvangen 06-01-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-021551, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Opening zwemseizoen Amstelbad” van 17 april tot en met 1 mei 2023 (ontvangen 15-02-2023);
 • 2023-018375, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan “ZOA-collecteweek” van 27 maart tot en met 1 april 2023 (ontvangen 26-01-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-121732, Koningin Julianalaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 13-02-2023);
 • 2022-121736, Koningin Julianalaan 16, alcoholwetvergunning ( verzonden 13-02-2023);
 • 2022-122317, Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, alcoholwetvergunning;
 • 2023-013281, collectevergunning Stichting Oranjecomité Ouderkerk aan de Amstel voor de periode van 10 tot en met 15 april 2023 (verzonden 14-02-2023).

Duivendrecht

 • 2022-125676, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van brood en koek van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 16-02-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-020246, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Voorverkoop abonnementen Amstelbad” van 3 tot en met 17 april 2023 (ontvangen 10-02-2023),verzonden 15-02-2023); 
 • 2023-021184, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan “de Provinciale Staten verkiezingen van de “Onafhankelijke Noord-Holland” van 1 tot en met 15 maart 2023 (ontvangen 14-02-2023), (verzonden 15-02-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-012598, Dorpsstraat 7, incidentele festiviteit op zaterdag 18 maart 2023 (verzonden 15-02-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.