Overige vergunningen 21-06-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-057833, ’t Kampje, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor de herdenking afschaffing slavernij op woensdag 28 juni 2023 (ontvangen 09-06-2023);
  • 2023-058348, Aan de Wind 6, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een openlucht doop op zondag 9 juli 2023 (ontvangen 14-06-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-048725, Schoolweg 7, ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het Schoolfeest Jan Hekmanschool (verzonden 14-06-2023).

Duivendrecht

  • 2023-056036, ’t Ven 58, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 juni tot en met 12 juli 2023 (verzonden 15-06-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-048720, Schoolweg 7, verklaring van geen bezwaar voor het Schoolfeest Jan Hekmanschool (verzonden 13-06-2023). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.