Overige vergunningen 19-07-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-067301, Verlengde Van Marwijk Kooystraat 30, registratie exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 11-07-2023);
 • 2023-067242, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een artikel 35 alcohol (ontvangen 11-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-067259, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning artikel 35 alcoholwet van 22 tot en met 30 juli 2023 (ontvangen 11-07-2023);
 • 2023-067085, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan aanleg glasvezel kabel van 4 tot en met 18 september 2023 en van 2 tot en met 16 oktober 2023 en van 13 tot en met 27 november 2023 (ontvangen 11-07-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-029328, Waver 21, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Waverfeest van 10 tot en met 13 augustus 2023 (verzonden 11-07-2023).

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-061735, Ellermanstraat 11, het plaatsen van een schaftkeet, ecotoilet en een afvalcontainer van 28 augustus tot en met 17 november 2023 (verzonden 13-07-2023).

Duivendrecht

 • 2023-060791, Meteoor 55, het plaatsen van een afvalcontainer op vrijdag 21 juli 2023 (verzonden 11-07-2023);
 • 2023-062317, Kloosterstraat 1, het plaatsen van een steiger van 18 juli tot en met 29 september 2023 (verzonden 13-07-2023).

Overige bekendmakingen 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-067011, F.A. Warnerspad, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op dinsdag 18 juli 2023 (verzonden 13-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-051868, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel, verklaring van geen bezwaar voor de opening van de brug op zaterdag 15 juli 2023 (verzonden 07-07-2023);
 • 2023-058780, Wethouder Koolhaasweg 10, verklaring van geen bezwaar voor een afscheidsfeest op maandag 17 juli 2023 (verzonden 13-07-2023);
 • 2023-058781, Wethouder Koolhaasweg 10, verklaring van geen bezwaar voor een afscheidsfeest op woensdag 18 juli 2023 (verzonden 13-07-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.