Overige vergunningen 19-04-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-036640, Verbindingsweg 3, het aanvragen van een vergunning klein kansspel op zondag 7 mei 2023 (ontvangen 04-04-2023);
 • 2023-0409194, Spaklerweg onderdoorgang A10, het aanbrengen van kunstwerken van 18 september tot en met 14 oktober 2023 (ontvangen 12-04-2023).

Duivendrecht

 • 2023-036692, Rijksstraatweg 215, het aanvragen van een exploitatievergunning (ontvangen 30-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-038071, ’t Kampje, het aanvragen van een evenementenvergunning “Ouderkerk Culinair” van 2 tot en met 5 juni 2023 (ontvangen 07-04-2023);
 • 2023-037482, Koninginnebuurt, het aanvragen van een artikel 35 alcoholwet vergunning op vrijdag 21 april (ontvangen 06-04-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-036606, het aanvragen van een geen bezwaar voor een fietstoertocht door onder andere Ouder-Amstel op zondag 14 mei 2023 (ontvangen 03-04-2023);
 • 2023-039627, Begoniastraat en Raadhuislaan, aanvraag evenement vergunning herdenking 4 mei 2023 (ontvangen 07-04-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-028471, ’t Kampje en bepaalde locaties, evenementenvergunning Oranjefeestweek rondom Koningsdag (verzonden 13-04-2023);
 • 2023-018809, Polderweg 24, evenementenvergunning Campina Open Boerderijdagen op maandag 29 mei 2023 (verzonden 14-04-2023);
 • 2023-016667, Dorpsstraat 7, evenementenvergunning voor het organiseren van de Feestweek van 25 tot en met 29 april 2023 (verzonden 14-04-2023);
 • 2023-024410, Dorpsstraat 7, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de Feestweek van 25 tot en m et 29 april 2023 (verzonden 14-04-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouder-Amstel

 • 2023-037720, Collecte Diabetes Fonds van 30 oktober tot en met 4 november 2023 (ontvangen 06-04-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.