Overige vergunningen 18-10-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-095948, Zwartelaantje 4, aanvraag verlenging exploitatievergunning tot 31 december 2024 (ontvangen 06-10-2023);

Duivendrecht

  • 2023-095236, Hazelaarstraat, melding klein evenement voor de opening van de Rijksstraatweg op 27 oktober 2023 (ontvangen 04-10-2023);
  • 2023-097191, Zonnehof, aanvraag filmopnamen op donderdag 9 november 2023 (11-10-2023);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-094223, Dorpsstraat 15A, aanvraag ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een hoogwerker (ontvangen 02-10-2023);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel 

  • 2023-084816, ’t Kampje, evenementenvergunning voor het Oktoberfest op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2023 (verzonden 12-10-2023);
  • 2023-087475, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor de 13e Ouderkerker Cross op zondag 19 november 2023 (verzonden 12-10-2023);
  • 2023-088958, Dorpsstraat 38, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een steiger en een afvalcontainer (verzonden 13-10-2023);
  • 2023-085284, Kerkstraat 61, wijziging aanhangsel Alcoholwetvergunning (verzonden 12-10-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.