Overige vergunningen 17-05-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-047483, Holterbergweg P-Bus, het tijdelijk verplaatsen van P-Bus (ontvangen 05-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-047302, Aan de Wind Ouderkerkerplas, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Swim to Fight Cancer Amstel 2023” op zaterdag 8 juli 2023 (ontvangen 07-05-2023);
  • 2023-047506, diverse locaties langs de A9, het kappen van een aantal bomen (ontvangen 05-05-2023);
  • 2023-047984, Polderweg 24, het verlengen van de exploitatievergunning (ontvangen 09-05-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-040990, Kerkstraat 42, het plaatsen van een steiger voor onderhoud woning van 12 tot en met 26 juni 2023 (verzonden 05-05-2023).

Duivendrecht

  • 2023-045884, collectevergunning Sinterklaascomité Duivendrecht van 15 tot en met 21 oktober 2023 (verzonden 10-05-2023);
  • 2023-047246, Basilicumhof 35, het plaatsen van een afvalcontainer van 9 mei tot en met 13 juni 2023 (verzonden 11-05-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-046537, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Met elkaar overweg” van Vervoersregio Amsterdam van 8 tot en met 22 juni 2023 (verzonden 10-05-2023).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

  • 2023-048126, flat Neptunus, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Groene Balkondag op zaterdag 13 mei 2023 (verzonden 11-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.