Overige vergunningen 15-02-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-018410, Dorpsplein 10, het wijzigen van een leidinggevende (ontvangen 02-02-2023);
  • 2023-018879, Kloosterstraat 48, het gebruiken van twee parkeerplaatsen voor een verhuiswagen op 31 maart 2023 (ontvangen 05-02-2023).

Amsterdam-Duivendrecht 

  • 2023-017209, Ellermanstraat 22, het plaatsen van één afvalcontainer, één ecotoilet en een rolsteiger van 22 februari tot en met 30 juni 2023 (verzonden 08-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-017987, Ambachtenstraat 80, het plaatsen van een hijskraan op 6 en 7 februari 2023 voor het plaatsen van een travohuisje (ontvangen 02-02-2023);
  • 2023-018133, ’t Kampje, het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een poffertjeskraam (ontvangen 31-01-2023);
  • 2023-018692, Dorpsstraat 7, het wijzigen van een leidinggevende Alcoholwetvergunning (ontvangen 30-01-2023);
  • 2023-018809, Polderweg 24, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Open Boerderijdagen” op zondag 28 mei 2023 (ontvangen 06-02-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-018207, Fietstoertocht de “Ronde van de stelling van Amsterdam” op zondag 11 juni 2023 (ontvangen 31-01-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-014191, Grutto 16, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 januari tot en met 21 februari 2023 (verzonden 03-02-2023);
  • 2022-113004, De Vijnen 20, het plaatsen van een hoogwerker voor het aanbrengen van vogelwering van 23 januari tot en met 3 februari 2023 (verzonden 08-02-2023). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.