Overige vergunningen 14-06-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2023-054697, tussen Rijksstraatweg en de Randweg, het aanvragen van een vergunning ontheffing geluidhinder van 7 tot en met 11 juli 2023 (ontvangen 01-06-2023);
 • 2023-054732, een aanvraag vergunning van geen bezwaar voor de Triathlon op zondag 11 juni 2023 (ontvangen 30-05-2023);
 • 2023-056036, ’t Ven 60, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 juni tot en met 12 juli 2023 (ontvangen 06-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-055135, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een kinderfeestje op zaterdag 24 juni 2023 (ontvangen 03-06-2023);
 • 2023-055122, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een kinderfeestje op zondag 2 juli 2023 (ontvangen 02-06-2023);
 • 2023-056034, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een kinderfeestje op zaterdag 8 juli 2023 (ontvangen 06-06-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-056385, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Vrijwilligers werven sportverenigingen” van 30 juni tot en met 14 juli 2023 en 2 tot en met 16 september 2023 (ontvangen 06-06-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-052859, Ellermanstraat 38, het plaatsen van een bouwsteiger van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 (verzonden 02-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-052976, Prinses Marijkelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer van 19 tot en met 31 mei 2023 (verzonden 02-06-2023);
 • 2023-024245, Aan de Wind 10, evenementenvergunning voor het organiseren van diverse workshops en een personeelsfeest op woensdag 14 en donderdag 15 juni 2023 (verzonden 07-06-2023).

Duivendrecht

 • 2023-050188, Populierstraat 7, het verlengen van de plaatsing afvalcontainer van 6 tot en met 30 juni 2023 in verband met late levering (verzonden 08-06-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-053921, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Stichting Buurtgezinnen zoekt vrijwilliger/gezinnen” van 17 juni tot en met 1 juli 2023 (verzonden 06-06-2023);
 • 2023-054732, evenementenvergunning voor de doorkomst van de Tri Amsterdam op zondag 11 juni 2023 (verzonden 06-06-2023);
 • 2023-033249, een CBF inzamelen van kleding door Orange Babies in maart 2024 (verzonden 07-06-2023);
 • 2023-012715, een CBF inzamelen van kleding door Stichting Actie Calcutta in juni 2024 (verzonden 07-06-2023);
 • 2023-033239, een CBF inzamelen van kleding door Artsen voor Kinderen in september 2024 (verzonden 07-06-2023);
 • 2023-029455, een CBF inzamelen van kleding door Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost Europa in december 2024 (verzonden 07-06-2023).

Overige bekendmakingen

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-053314, MediArena 2, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van bedrijfsfeest (verzonden 08-06-2023).

Duivendrecht

 • 2023-052649, Rijksstraatweg 5, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een open dag op zaterdag 10 juni 2023 (verzonden 05-06-2023);
 • 2023-023082, Verbindingsweg 3A, exploitatievergunning (verlenging), (verzonden 7-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-054044, Polderweg 24, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Boeren van Amstel Amstellanddag op zondag 4 juni 2023 (verzonden 02-06-2023);
 • 2023-035819, Koningin Julianalaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Bazaar op zaterdag 24 juni 2023 (verzonden 05-06-2023);
 • 2023-041388, verklaring van geen bezwaar voor de doorkomst van een fietstoertocht op zaterdag 10 juni 2023 (verzonden 05-06-2023);
 • 2023-050881, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zaterdag 17 juni 2023 (verzonden 05-06-2023);
 • 2023-050472, Werkterrein Rondehoep Oost, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Dag van de Bouw op zaterdag 17 juni 2023 (verzonden 08-06-2023);
 • 2023-055018, Dorpsstraat, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van kleine braderie van de winkeliers op zaterdag 17 juni 2023 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 08-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.