Overige vergunningen 12-07-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-063841, Verbindingsweg 3A, het wijzigen van de leidinggevende alcoholwetvergunning horecabedrijf (ontvangen 30-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-063804, Wethouder Koolhaasweg 10, het aanvragen van een vergunning klein evenement “afscheid zeilers” op vrijdag 21 juli 2023 (ontvangen 02-07-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-047984, Polderweg 24, Exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging), (verzonden 06-07-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-060651, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van het jubileum van de Kofferbakmarkt op zondag 2 juli 2023 (verzonden 29-06-2023);
  • 2023-054282, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van verjaardagsfeest op zondag 9 juli 2023 (verzonden 04-07-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.