Overige vergunningen 12-04-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-035209, Pieter Braaijweg 89 tot en met 105, gebruik kade voor het opbouwen van de boten voor de Canal Parade van 1 tot en met 8 augustus 2023 (ontvangen 28-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-036050, Kerkstraat 42, het plaatsen van een steiger van 5 tot en met 19 juni 2023 voor onderhoud aan de woning (ontvangen 01-04-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-030954, Verbindingsweg, ontheffing sluitingsuur op vrijdag 28 april 2023 (verzonden 04-04-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.