Overige vergunningen 11-10-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-092598, Rembrandt van Rijnweg 52, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 november tot en met 4 december 2023 (ontvangen 27-09-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-092889: het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen (ontvangen 27-09-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-067242: Joan Muyskenweg 39, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Audio Obscura van donderdag 19 tot en met zondag 22 oktober 2023 (verzonden 29-09-2023);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-090261: Koningin Wilhelminalaan, vergunning voor de inrichting van een ketenpark van 9 oktober tot en met 1 december 2023 (verzonden 29-09-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.