Overige vergunningen 10-05-2023

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouder-Amstel

 • 2023-046537, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Met elkaar overweg” van Vervoersregio Amsterdam van 8 tot en met 22 juni 2023 (ontvangen 03-05-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-043570, Ellermanstraat 15-O, het plaatsen van een afvalcontainer van 25 april tot en met 31 mei 2023 (ontvangen 24-04-2023), (verzonden 04-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-043615, Jan Benninghweg 10, het plaatsen van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op maandag 5 juni 2023 (verzonden 03-05-2023);
 • 2023-042981, het plaatsen van spandoeken om bekend te geven aan “Ouderkerk Culinair van 22 mei tot en met 5 juni 2023 (verzonden 03-05-2023);
 • 2023-023261, evenementenvergunning voor het organiseren van de Avondvierdaagse van 22 tot en met 25 mei 2023 (verzonden 04-05-2023).

Duivendrecht

 • 2022-067940, flat Jupiter, voor het onderhoudsdepot het verlengen van de vergunning tot vrijdag 21 juli 2023 (verzonden 04-05-2023);
 • 2023-028465, Kloosterstraat 1, het plaatsen van een steiger rondom de woning van 28 maart tot en met 30 mei 2023 (verzonden 02-05-2023);
 • 2023-044668, Meidoornstraat 17, het plaatsen van een schaftkeet van 8 mei tot en met vrijdag 28 juli 2023 (ontvangen 28-04-23), (verzonden 03-05-2023).

Overige bekendmakingen 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-036640, Verbindingsweg 3, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een klein kansspel op zondag 7 mei 2023 (verzonden 03-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-018208, verklaring van geen bezwaar voor de passage van een fietstoertocht op zondag 11 juni 2023 (verzonden 01-05-2023);
 • 2023-039627, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2023 (verzonden 01-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.