Overige vergunningen 09-08-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-070718, Metrostation Van der Madeweg, het aanvragen van een ontheffing geluidshinder van 27 augustus tot en met 11 september 2023 (ontvangen 19-07-2023).

Duivendrecht

 • 2023-071103, Duivendrechtsekade, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de intocht van Sinterklaas op zaterdag 25 november 2023 (ontvangen 23-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-070603, Aan de Wind, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de “Triathlon” op zaterdag 19 augustus 2023 (ontvangen 20-07-2023);
 • 2023-070769, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor “Holmen Summer event” op dinsdag 22 augustus 2023 (ontvangen 21-07-2023);
 • 2023-073403, ’t Kampje, het aanvragen van een vergunning artikel 35 Alcoholwet op zondag 3 september 2023 voor “JEU DE BOULES Kampioenschap Ouderkerk” (ontvangen 28-07-2023);
 • 2023-073401, ’t Kampje , het aanvragen van een evenementenvergunning op zondag 3 september 2023 voor “JEU DE BOULES Kampioenschap Ouderkerk” (ontvangen 28-07-2023);
 • 2023-073355, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zaterdag 2 september 2023 voor een kinderfeestje (ontvangen 28-07-2023);
 • 2023-073330, Porto Buenolaan 17, het plaatsen van een hijskraan op vrijdag 18 augustus 2023 (ontvangen 28-07-2023);
 • 2023-072738, Sluisplein 1, het plaatsen van een hijskraan van 4 tot en met 6 september voor het plaatsen van een telecomantenne (ontvangen 27-07-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-071609, Porto Buenolaan 17, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 tot en met 31 juli 2023 (ontvangen 24-07-2023), (verzonden 31-07-2023).

Duivendrecht

 • 2023-049191, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van verse en gegrilde kipproducten van 1 september tot en met 31 december 2023 (verzonden 26-07-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-068141, Wethouder Koolhaasweg 10, verklaring van geen bezwaar een feest voor een zwemvereniging op zaterdag 22 juli 2023 (verzonden 21-07-2023);
 • 2023-071618, feesttent tegenover Waver 21, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een bingo op woensdag 9 augustus 2023 (ontvangen 24-07-2023), (verzonden 27-07-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.