Overige vergunningen 08-03-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-025317, In de Houtzaagmolen 79, het plaatsen van een puincontainer en bouwmateriaal op twee parkeervakken van 1 februari tot en met 14 april 2023 (ontvangen 23-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-024410, Dorpsstraat 7, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet (ontvangen 23-02-2023);
  • 2023-024245, Aan de Wind 10, het aanvragen van een evenementenvergunning van 13 tot en met 16 juni 2023 (ontvangen 23-02-2023);
  • 2023-025230, Dorpsstraat 13 tot en met 15, het plaatsen van een rolsteiger 28 februari tot en met 17 maart 2023 (ontvangen 27-02-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-016682, Dorpsstraat 7, wijziging aanhangsel Alcoholwetvergunning, (verzonden 24-02-2023).

Duivendrecht

  • 2023-013133, Meteoor, het plaatsen van een Trailer “Space Buzz” op 16 mei 2023 voor de OBS Grote Beer (verzonden 02-03-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-018375, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “ZOA collecte” van 27 maart tot en met 1 april 2023 (verzonden 01-03-2023);
  • 2023-023956, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “The Passion” van 22 maart tot en met 5 april 2023 (verstuurd 01-03-2023);
  • 2023-024817, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “36e Rondehoeploop 2023” van 1 tot en met 14 mei 2023 (ontvangen 25-02-2023), (verzonden 01-03-2023);
  • 2023-024448, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Opening watersportseizoen Watersportvereniging Ouderkerkerplas” van 24 april tot en met 8 mei 2023 (verzonden 01-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.