Overige vergunningen 07-06-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-053314, MediArena2, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een bedrijfsfeest op donderdag 29 juni 2023 (ontvangen 30-05-2023).

Duivendrecht

 • 2023-052649, Rijksstraatweg 5, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor “Open dag dierenkliniek Duivendrecht” op zaterdag 10 juni 2023 (ontvangen 25-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-052375, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor “Bootcamp Ouderkerk” op zaterdag 8 juli 2023 (ontvangen 24-05-2023);
 • 2023-052098, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een verjaardagsfeestje op donderdag 8 juni 2023 (ontvangen 24-05-2023);
 • 2023-052786, Klaproos 9, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een “Buurt BBQ” op zaterdag 1 juli 2023 (ontvangen 25-05-2023);
 • 2023-054044, Polderweg 23, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor Amstellanddag” op zondag 4 juni 2023 (ontvangen 26-05-2023);
 • 2023-054282, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zondag 9 juli 2023 voor een kinderfeestje (ontvangen 31-05-2023);
 • 2023-053979, Aan de Wind, Het aanvragen van een vergunning klein evenement op vrijdag 30 juni 2023 voor een verjaardagsfeest (ontvangen 31-05-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-053921, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Stichting Buurtgezinnen zoekt vrijwilligers/gezinnen” van 17 juni tot en met 1 juli 2023 (ontvangen 31-05-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

• 2023-042979, ’t Kampje, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Ouderkerk Culinair op zaterdag 3 juni 2023 (verzonden 26-05-2023);
• 2023-052015, Overweg 124, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 mei tot en met 30 juni 2023 (verzonden 01-06-2023);
• 2023-051781, Dorpsstraat 36, het plaatsen van een steiger van 22 tot en met 25 mei 2023 (verzonden 01-06-2023).

Duivendrecht

 • 2023-036692, Rijksstraatweg 215, Exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (verzonden 25-05-2023);
 • 2023-049507, Stationsplein 1, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden op donderdag 15 juni 2023 (verzonden 26-05-2023);
 • 2023-050188, Populierstraat 7, het plaatsen van een afvalcontainer 22 mei tot en met 5 juni 2023 (verzonden 30-05-2023);
 • 2023-049454, Stationsplein1, het plaatsen van een kraanwagen op donderdag 15 juni 2023 (verzonden 31-05-2023);
 • 2023-050682, De Hazelaar, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 juni tot en met 24 juli 2023 (verzonden 31-05-2023).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

 • 2023-048966, Astronautenweg 30, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een “Dode hoek spiegelles” op donderdag 15 juni 2023 (verzonden 01-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-028477, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een zwemtrainingskamp op zondag 11 juni 2023 (verzonden 26-05- 2023);
 • 2023-044305, Kerkstraat 61, incidentele festiviteit op zaterdag 17 juni 2023 (verzonden 26-05-2023);
 • 2023-052245, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zaterdag 3 juni 2023 (verzonden 01-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.