Overige vergunningen 06-09-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-083620, De Flinesstraat 9, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen vanaf 25 oktober 2023 (ontvangen 25-08-2023);
 • 2023-085008, Buitensingel 8, het exploiteren van een horecabedrijf (ontvangen 30-08-2023).

Duivendrecht

 • 2023-083313, Kloosterstraat 70, het plaatsen van een afvalcontainer 4 september tot en met 30 november 2023 (ontvangen 24-08-2023);
 • 2023-083791, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van fruitsalade en rauwkost vanaf vrijdag 1 december 2023 (ontvangen 26-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-083543, Kerkstraat 60, melding klein evenement op zondag 10 september 2023 (ontvangen 25-08-2023);
 • 2023-084198, Ouderkerkerplas, melding klein evenement op zaterdag 16 september 2023 (ontvangen 28-08-2023);
 • 2023-084816, ’t Kampje, evenementenvergunning Oktoberfest op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2023 (ontvangen 29-08-2023);
 • 2023-084756, Kerkstraat 61, het exploiteren van een terras (ontvangen 28-08-2023);
 • 2023-084549, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kipspecialiteiten tot en met 31 december 2024 (ontvangen 28-08-2023);
 • 2023-085284, Kerkstraat 61, het wijzigen van leidinggevenden van de Alcoholwetvergunning (ontvangen 30-08-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-073403, ’t Kampje, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Jeu de Boules Kampioenschap Ouderkerk op zondag 3 september 2023 (verzonden 25-08-2023);
 • 2023-060706, Wethouder Koolhaasweg 10, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Festival Amstelbad op zaterdag 16 september 2023 (verzonden 28-08-2023).

Duivendrecht

 • 2023-083313, Kloosterstraat 70, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 4 september tot en met 30 november 2023 (verzonden 29-08-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.