Overige vergunningen 05-07-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-061735, Ellermanstraat 11, het plaatsen van een schaftkeet, ecotoilet en een afvalcontainer van 28 augustus tot en met 17 november 2023 (ontvangen 26-06-2023).

Duivendrecht

 • 2023-060791, Meteoor 55, het plaatsen van een afvalcontainer op vrijdag 21 juli 2023 (ontvangen 22-06-2023);
 • 2023-062317, Kloosterstraat 1, het plaatsen van een steiger van 18 juli tot en met 29 september 2023 (ontvangen 27-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-061076, Strandvlietlaan 2, het plaatsen van pallets stenen in een parkeervak van 13 tot en met 30 juni 2023 (ontvangen 19-06-2023);
 • 2023-062226, Waver 36A, het plaatsen van een tijdelijke woning (ontvangen 26-06-2023);
 • 2023-062041, Reijgershof 4, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet op vrijdag 29 september 2023 (ontvangen 26-06-2023);
 • 2023-062040, Reijgershof 4, het aanvragen van een evenementenvergunning voor begin schooljaar op vrijdag 29 september 2023 (ontvangen 26-06-2023);
 • 2023-062445, Aan de Wind 9, melding wijziging leidinggevende (ontvangen 28-06-2023);
 • 2023-062415, Coen van Boshuizenlaan 37 tot en met 62, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een straat BBQ op zaterdag 9 september 2023 (ontvangen 27-06-2023);
 • 2023-062271, Hogerlustlaan eerste deel, het aanvragen van een vergunning klein evenement voor een straat BBQ op zaterdag 2 september 2023 (ontvangen 27-06-2023);
 • 2023-062499, Aan de Wind, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zondag 2 juli 2023 (ontvangen 22-06-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-059977, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “BOB verkeerscampagne’ van 3 tot en met 10 juli 2023 (ontvangen 15-06-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-040194, Spaklerweg onderdoorgang A9, het plaatsen van kunstwerken van 18 september tot en met 14 oktober 2023 (verzonden 26-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-059752, Diederick van Haarlemstraat tegenover De Drieburg, het plaatsen een opslagcontainer en drie glasbokken van 10 juli tot en met 6 oktober 2023 (verzonden 28-06-2023);
 • 2023-061012, Jan de Beyerhof 20, het plaatsen van een schaftkeet van 31 juli tot en met 4 september 2023 (ontvangen 22-06-2023), (verzonden 28-06-2023);
 • 2023-051392, Holendrechterweg 34, evenementenvergunning Ouderkerk Culinair Open van 15 tot en met 23 juli 2023 (verzonden 29-06-2023);
 • 2023-041317, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning Festival Macumba op zaterdag 22 juli 2023 (verzonden 28-06-2023);
 • 2023-047302, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning Swim to Fight Cancer op zaterdag 8 juli 2023, dit is een Plan B omdat in eerste instantie het evenement zal plaatsvinden in de Amstel, gemeente Amstelveen (27-06-2023).

Duivendrecht

 • 2023-054697, Rijksstraatweg, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren van werkzaamheden van 7 tot en met 11 juli 2023 (verzonden 27-06-2023).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-052375, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Bootcamp Triatlon op zaterdag 8 juli 2023 (verzonden 29-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.