Overige vergunningen 05-04-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-033334, Ouderkerkerplas, feest met kinderactiviteiten op dinsdag 5 september 2023 (ontvangen 23-03-2023);
 • 2023-034161, brug over de Amstel, het aanvragen van een ontheffing geluidshinder van 7 tot en met 12 juni 2023 (ontvangen 27-03-2023);
 • 2023-033863, Rondehoep Oost 9Q, het plaatsen van een hijskraan op dinsdag 25 april 2023 voor hijswerkzaamheden (ontvangen 27-03-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-084647, Zwarte Laantje 4, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 30-03-2023);
 • 2022-090787, Zwarte Laantje 4, alcoholwetvergunning horecabedrijf (verzonden 30-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-018689, Korendragerstraat 4, wijziging aanhangsel alcoholwetvergunning (verzonden 30-03-2023);
 • 2023-029621, Prins Hendrikstraat naast Hoger Einde-Zuid1, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 april tot en met 6 mei 2023 (verzonden 30-03-2023);
 • 2023-029707, Ambachtenstraat, het plaatsen van een hoogwerker voor werkzaamheden aan een telecomantenne op woensdag 12 april 2023 verzonden 30-03-2023).

Duivendrecht

 • 2023-033644, flat Saturnus, het plaatsen van 20 opslag kubussen voor groot onderhoud van 1 mei tot en met 22 december 2023 (ontvangen 24-03-2023), (verzonden 30-03-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-034752, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Open Monumentendagen 2023” van 25 augustus tot en met 11 september 2023 (ontvangen 28-03-2023), (verzonden 30-03-2023).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

 • 2023-032115, Dorpsplein, verklaring van geen bezwaar voor het 10-jarig bestaan van Drechtje (verzonden 30-03-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-034630, melding collecte Kerk in Actie van 20 tot en met 25 november 2023 (ontvangen 28-03-2023);
 • 2023-034582, melding collecte Prinses Beatrix Spierfonds van 10 tot en met 16 september 2023 (ontvangen 28-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.