Overige vergunningen 04-10-2023

Overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouder-Amstel

  • 2023-092061, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 8 tot en met 22 november 2023 (ontvangen 25-09-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-067237, Joan Muyskensweg 39, evenementenvergunning Audio Obscura X ADE 2023 van donderdag 19 tot en met zondag 22 oktober 2023 (verzonden 28-09-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-030741, Waver 10, exploitatievergunning openbare inrichting (verlenging) (verzonden 26-09-2023);
  • 2023-062040, Reijgershof 4, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Startfeest op vrijdag 29 september 2023 (verzonden 27-09-2023);
  • 2023-062041, Reijgershof 4, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Startfeest op vrijdag 29 september 2023 (verzonden 27-09-2023);

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-061584, Dorpsstraat 7, incidentele festiviteit op zaterdag 14 oktober 2023 (verzonden 28-09-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.