Overige vergunningen 03-05-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-042875, De Flinesstraat 9, het wijzigen van de leidinggevende alcoholwetvergunning (ontvangen 21-04-2023).

Duivendrecht

  • 2023-042927, flat Neptunus, het organiseren van een “Groene Balkondag” op zaterdag 13 mei 2023 (ontvangen 20-04-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-042981, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan ”Ouderkerk Culinair” van 22 mei tot en met 5 juni 2023 (ontvangen 21-04-2023). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-028102, Dorpsstraat 9, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten tot en met 31 december 2023 (verzonden 25-04-2023);
  • 2023-038072, Ambachtenstraat 55, het plaatsen van een hijskraan voor onderhoud aan een zendmast op vrijdag 12 mei 2023 (verzonden 25-04-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-042149, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “snelheidscampagne VVA” van 15 tot en met 29 mei 2023 (verzonden 25-04-2023);
  • 2023-043271, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “NK Tegelwippen” van 1 tot en met 14 mei 2023 en van 25 september tot en met 8 oktober 2023 (verzonden 26-04-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.