Overige vergunningen 01-03-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-022857, ’t Kampje het aanpassen van een standplaatsvergunning (ontvangen 17-02-2023);
  • 2023-023949, Ouderkerkerplas, het organiseren van een “Slow Triatlon Amsterdam” op vrijdag 23 juni 2023 (ontvangen 22-02-2023);
  • 2023-023168, ’t Kampje, aanvraag evenementenvergunning voor “The Passion” op woensdag 5 april 2023 (ontvangen 20-02-2023). 

Ouder-Amstel

  • 2023-023261, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de Avondvierdaagse 2023 van 22 tot en met 25 mei 2023 (ontvangen 20-02-2023);
  • 2023-023956, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “The Passion” van 22 maart tot en met 5 april 2023 (ontvangen 22-02-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-018867, J.C. van der Loosstraat, Jan Persijnstraat en Theresiastraat, het aanbrengen van vogelwering van 24 tot en met 28 februari 2023 (ontvangen 18-02-23), (verstuurd 21-02-2023).

Duivendrecht

  • 2023-021668, In de Pelmolen 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 tot en met 10 maart 2023 (verzonden 21-02-2023);
  • 2023-013498, Lunaweg bij de flat Saturnus, het plaatsen van een noodlift op woensdag 22 februari, dinsdag 14 maart en dinsdag 4 april 2023 (verzonden 22-02-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-021551, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Opening zwemseizoen Amstelbad” van 17 april tot en met 1 mei 2023 (verzonden 20-02-2023);
  • 2023-015340, ontheffing geluidhinder voor slijpwerkzaamheden aan het spoor gedurende maximaal 10 nachten van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024 (verzonden 21-02-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.