Overige vergunningen 01-02-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-013498, Lunaweg, het plaatsen van een hijskraan op woensdag 26 februari 2023 voor het plaatsen van een noodlift flats Saturnus (ontvangen 19-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-013498, Vondelstraat 1, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor donderdag 2 februari 2023 (ontvangen 19-01-2023);
  • 2023-013281, het aanvragen van een collectevergunning voor de stichting Oranjecomité Ouderkerk aan de Amstel van 10 tot en met 15 april 2023 (ontvangen 18-01-2023);
  • 2023-014569, Koningin Julianalaan 16, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de 36e Rondehoeploop op zondag 14 mei 2023 (ontvangen 23-01-2023);
  • 2023-014191, Grutto 16, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 januari tot en met 21 februari 2023 (ontvangen 23-01-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-011425, Kerkstraat 11, ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op maandag 23 januari 2023 (verzonden 20-01-2023).

Duivendrecht

  • 2022-123141, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop loempia’s, snacks en friet van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 23-01-2023).

Overige bekendmakingen 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-011320, Van Marwijk Kooystraat, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op zaterdag 21 januari 2023 (verzonden 19-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-126209, Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten tot en met 31 december 2023 (verzonden 25-01-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.