Ontwerpbesluit Verlengde Van Marwijk Kooystraat 40

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen de vergunning van Total Nederland N.V. voor de inrichting gelegen aan de Verlengde Van Marwijk Kooystraat 40 te Duivendrecht ambtshalve te actualiseren, omdat een aantal voorschriften van de verleende (revisie)vergunning van 1 juni 2010, documentnummer D13176122, niet meer aan de actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen voldoet.
Zaaknummer: 11725998

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij:

  • de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel. Maak telefonisch een afspraak via: (020) 496 21 21;
  • de gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam. Bel voor openingstijden of voor het maken van een afspraak 14 020.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via het zienswijzeformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. 

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: 

Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.

  • Datum publicatie 12-07-2023
  • Datum einde publicatie 24-08-2023