Nieuwe Huisvestingsverordening 2023

Op maandag 16 januari 2023 is het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in gemeente Ouder-Amstel van start gegaan. Dit betekent dat sociale huurwoningen van woningcorporaties voortaan verdeeld worden op basis van urgentie en punten. De belangrijkste wijziging is dat naast inschrijfduur (‘wachtpunten’) ook rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende (‘situatiepunten’) en het zoekgedrag (‘zoekpunten’). 

Het nieuwe beleid omtrent het zoeken naar een sociale huurwoning is grotendeels in 2021 al verwerkt in hoofdstuk 2 van de Huisvestingsverordening 2023. Omdat de definitieve ingangsdatum nog niet bekend was, heeft de raad op 24 juni 2021 ingestemd om de nieuwe Huisvestingsverordening inwerking te laten treden op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip en om de Huisvestingsverordening 2021 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 2023. 

Op 13 september 2022 heeft het college de raad geïnformeerd dat de ingangsdatum van de nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023 was. Deze planning is nu ook gehaald. De ingangsdatum is daarom toegevoegd in de Huisvestingsverordening 2023. De Huisvestingsverordening 2023 treedt daarbij per 16 januari 2023 inwerking.

In het nieuwsbericht Nieuwe regels voor woningzoekenden wordt verwezen naar de nieuwe regels voor het zoeken naar een sociale huurwoning. Extra begeleiding en uitleg is beschikbaar voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn en persoonlijke hulp nodig hebben. De Huisvestingsverordening 2023 is terug te vinden op overheid.nl