Gedoogbeslissing Holterbergweg 1 Amsterdam-Duivendrecht

Het gaat om de toestemming om te mogen starten met het plaatsen en in gebruik nemen van een transformator. Dit vooruitlopend op het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bijgeplaatste transformator bij Onderstation Bijlmer Noord met het zaaknummer 11407892.

  • Aanvrager: Qirion B.V.
  • Zaaknummer: 11536684

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Datum besluit 

  • Datum publicatie: 14-02-2023
  • Datum einde publicatie: 29-03-2023