Beslistermijn verlengd voor Polderweg, ter hoogte van het viaduct onder de A9

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen. De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het realiseren van een overkluizing om een hoogspanningskabel te beschermen ten behoeve van project A9 BaHo.

  • Aanvrager: FCC Construccion S.A.
  • Zaaknummer: 12116792

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

  • Datum publicatie 28-08-2023
  • Datum einde publicatie 09-10-2023