Activiteitenbesluit Polderweg

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.

De melding betreft het opslaan van niet-verontreinigde grond en betonnen brokken met een opslagtermijn van één jaar.

  • Melder: FCC Construccion S.A.
  • Ontvangstdatum melding: 01-02-2023
  • Zaaknummer: 11841463

Bezwaar

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Datum besluit 

Datum publicatie: 23-03-2023
Datum einde publicatie: 04-05-2023