Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Ajax - Olympique de Marseille

De burgemeester van Ouder-Amstel,

Overwegende:
dat uit informatie van de politie het volgende blijkt:

 • dat op donderdag 21 september 2023 om 21:00 uur in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam de Europa League voetbalwedstrijd wordt gespeeld tussen AFC Ajax en Olympique de Marseille (Frankrijk);
 • dat deze wedstrijd is gekwalificeerd als de hoogste categorie risicowedstrijd;
 • dat deze wedstrijd voor thuispubliek naar verwachting is uitverkocht;
 • dat Olympique de Marseille circa 2750 toegangskaarten ter beschikking heeft gekregen, te weten 2600 voor het uitvak en 125 VIP-plaatsen, en dat naar verwachting alle kaarten worden verkocht;
 • dat Europese uitwedstrijden van Olympique de Marseille meestal zijn uitverkocht en dat doorgaans circa 300 risicosupporters de uitwedstrijden bezoeken;
 • dat deze risicosupporters zijn onderverdeeld in verschillende groepen, die als profiel hebben dat zij bestaan uit jongemannen tussen de 20 en 25 jaar, meestal in het zwart gekleed, met hoodies en sjaals (gezicht bedekkende kleding) zonder aanduiding van de groep of club waartoe ze behoren;
 • dat deze risicosupporters bekend zijn met het gebruik van alcohol en (soft)drugs en zich vaak agressief, provocerend en vijandig opstellen;
 • dat deze risicosupporters bekend zijn met het gebruik van vuurwerk, fakkels en steek-, slag- en stootwapens, als ze de confrontatie met de tegenstander aan willen gaan;
 • dat deze risicosupporters de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor vele incidenten en ongeregeldheden bij thuiswedstrijden op nationaal en Europees niveau, waarbij uitsupporters van de tegenstander stelselmatig werden aangevallen, en bij incidenten en ongeregeldheden bij Europese uitwedstrijden, zoals tijdens de wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt, Sporting Clube de Portugal, Tottenham Hotspur en Feyenoord;
 • dat voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Olympique de Marseille op 18 maart 2019 in Amsterdam de politie een bus met supporters van Olympique de Marseille heeft gecontroleerd, waarbij tientallen steek- en slagwapens, boksbeugels en gasbusjes in beslag zijn genomen en circa 30 personen zijn aangehouden;
 • dat tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique de Marseille op 28 april 2022 circa 300 risicosupporters in Rotterdam aanwezig waren en er een aantal incidenten met deze groep heeft plaatsgevonden, zoals het gooien van tientallen fakkels naar publiek en politie tijdens de Corteo naar stadion De Kuip, het massaal afsteken van vuurwerk in het stadion tijdens de wedstrijd en een confrontatie na afloop van de wedstrijd waarbij de politie fors moest ingrijpen;
 • dat de politie bij voornoemde wedstrijd diverse aanhoudingen heeft verricht voor het in bezit hebben van een taser, vuurwerk, belediging en mishandeling;
 • dat de politie over informatie beschikt dat supporters van Olympique de Marseille, inclusief de risicosupporters, op de wedstrijddag arriveren en parkeren nabij de Johan Cruijff ArenA, 
 • waarna de groep vervolgens met de metro naar de binnenstad reist en daar verblijft totdat men met de metro terugreist naar het stadion om de wedstrijd bij te wonen;
 • dat de voorgeschiedenis laat zien dat de supporters van Olympique de Marseille voor en tijdens de wedstrijd gebruik maken van vuurwerk en dat de verwachting is dat zij in een zogenoemde Corteo van de Dam naar het Centraal Station verplaatsen om vanaf daar met de metro naar het stadion te reizen;
 • dat een Corteo in de regel gepaard gaat met het afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk en het dragen van gezicht bedekkende kleding;
 • dat de vervoersbewegingen van de supportersgroepen niet zijn te controleren door middel van een combiregeling, waardoor de kans op confrontaties toeneemt;
 • dat de risicosupporters van Ajax in eerdere wedstrijden in Europees verband veelvuldig de confrontatie zochten met supporters van de tegenstander, hiertoe zoekgedrag vertoonden, en/of daarbij ernstig de openbare orde verstoorden;
 • dat hierbij naast voorhanden zijnde zaken als trottoirstenen en verkeers-afzettingen, ook gebruik werd gemaakt van al dan niet zelf geprepareerde wapens, zoals (verkorte) knuppels, messen, ploertendoders, boksbeugels, traangas, pepperspray, golfballen, katapulten etc.;
 • dat bij fouillering van bezoekende supporters daadwerkelijk slagwapens, zwaar vuurwerk, messen, bivakmutsen, geprepareerde jassen, paraplus, messen, boksbeugels en drugs zijn aangetroffen;
 • dat de risicosupporters van Ajax in het verleden met supporters van internationale clubs, waaronder Juventus, Manchester United, Manchester City, Celtic, AC Milan, RedBull Salzburg, Paris Saint Germain, Rapid Wien, Paok Saloniki, Standard Luik, Dinamo Zagreb en Legia Warschau hebben gevochten of tenminste daartoe pogingen hebben ondernomen;
 • dat de risicosupporters van Ajax in het recente verleden grootschalige Entrada’s hebben georganiseerd met het gebruik van zeer zwaar illegaal vuurwerk;
 • dat de recente Europese thuiswedstrijd van Ajax tegen Benfica op 15 maart 2022 tot openbare ordeverstoringen heeft geleid waarbij gewonden zijn gevallen, onder het aanwezige politie- en beveiligingspersoneel, en waar schade is aangericht;
 • dat de risicosupporters van Ajax op 15 maart 2022, na een Entrada de JC ArenA hebben bestormd, waarbij fors geweld is toegepast tegen stewards en politieagenten, onder andere door het gooien van stalen buizen en zeer zware vuurwerkexplosieven, zoals zogenoemde shells en cobra’s;
 • dat dit type vuurwerk een zeer grote explosieve kracht heeft en dat hierdoor grote risico's ontstaan voor deelnemers aan een dergelijke Entrada, supporters, passanten en politieambtenaren;
 • dat gezien de ervaringen van de laatste jaren de kans zeer reëel is dat op 21 september 2023 een groot deel van de risicosupporters van Ajax naar de binnenstad en het Arenagebied gaat, waarbij de kans bestaat op (grote) openbare ordeverstoringen;
 • dat er een verhoogde kans is op aanwezigheid van personen die gezicht bedekkende kleding (zoals bivakmutsen e.d.) dragen om identificatie te bemoeilijken bij het plegen van orde verstoringen en strafbare feiten, en die in het bezit kunnen zijn van voorwerpen, die strafbaar gesteld zijn in de Wet wapens en munitie, waarmee de openbare orde kan worden verstoord.

Overwegende voorts: 

 • dat het voorgaande leidt tot de conclusie dat aannemelijk is dat op donderdag 21 september 2023 individuen en/of groepen met zwaar illegaal vuurwerk aanwezig zijn in de nader aan te duiden gebieden, waardoor gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van dit zware illegale vuurwerk;
 • dat onder meer uit het bovenstaande blijkt dat er rondom de wedstrijd AFC Ajax - Olympique de Marseille een verhoogde kans bestaat op confrontatie tussen supportersgroepen die mogelijk in het bezit zijn van een wapen of van vuurwerk dat als wapen wordt gebruikt en dat derhalve gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens;
 • dat het daarom noodzakelijk is om gedurende de periode vóór en tijdens de wedstrijd, de nader te omschrijven gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;
 • dat het belang van voorkomen dan wel tegengaan van verstoringen van de openbare orde in het onderhavige geval zwaarder weegt dan het individuele belang van de burger;
 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de nader te omschrijven gebieden proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;
 • dat het overige optreden van de politie in de nader te omschrijven gebieden om bezit en gebruik van wapens en zwaar illegaal vuurwerk alsmede geweldsincidenten te voorkomen of terug te dringen op zichzelf onvoldoende effect sorteert;
 • dat het veiligheidsrisicogebied zal worden aangewezen gedurende de periode van 10:00 uur tot 22:00 uur op donderdag 21 september 2023 in de nader aan te duiden gebieden.

Gelet op 

 • de bevoegdheid zoals die is gegeven in artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel en artikel 151b van de Gemeentewet;

Besluit:

Artikel 1
Aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, als bedoeld in artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel: 

 • het gebied begrensd door de Holterbergweg, De Loper, de gemeentegrens bij de spoorbaan Amsterdam-Utrecht, Stationsplein, Stationsweg, Holterbergweg, Parkeerterrein P2, Parkeerterrein P-Bus, Parkeerterrein P-Plus en de spoor/metrolijn vanaf station Duivendrecht tot aan de gemeentegrens met Amsterdam.

Voornoemd veiligheidsgebied omvat onder andere:

 • het volledige trein- en metrostation Duivendrecht, inclusief de perrons en de op het station komende en gaande metro’s;
 • het volledige metrostation Van der Madeweg, inclusief de op het station komende en gaande metro’s;
 • het metrotraject Amsterdam Centraal Station naar station Bijlmer/Arena, voor zover de delen van dit traject gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Ouder-Amstel.

Artikel 2
Dat dit besluit in werking treedt op donderdag 21 september 2023 om 10:00 uur en geldig is tot 22:00 uur.
 
Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ouder-Amstel op 19 september 2023, J. Langenacker

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Ouder-Amstel. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Veiligheidsrisicogebied op de parkeerterreinen P2, P-Bus en P-Plus en op de metrostations en metrolijn in de gemeente Ouder-Amstel gelegen tussen de Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA

Afbeelding: Veiligheidsrisicogebied op de parkeerterreinen P2, P-Bus en P-Plus en op de metrostations en metrolijn in de gemeente Ouder-Amstel gelegen tussen de Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA