Aanvraag WABO vergunning ontvangen A9 - Holendrechterzijweg

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het bouwen van een tijdelijke hulpbrug (AB11) t.b.v. het verbreden van viaduct KW011. 

  • Ontvangstdatum aanvraag: 29-06-2023
  • Aanvrager: FCC Construccion S.A.
  • Zaaknummer: 12114301

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

  • Datum publicatie 06-07-2023
  • Datum einde publicatie 17-08-2023