Voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrecht kwartier’

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrecht kwartier’ is op 19 juli 2022 door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor terinzagelegging.

Beschrijving

In 2014 zijn de manege-activiteiten van de manege ‘Gijsbrecht van Aemstel’ aan de Holendrechterweg 22a in Ouderkerk aan de Amstel gestaakt. Het terrein wordt sindsdien niet meer gebruikt en de bebouwing is in 2020 gesloopt.

In 2013/2014 is door de gemeente Ouder-Amstel een algemene visie opgesteld waarin de planologische en ruimtelijke mogelijkheden zijn verkend voor dit terrein. Deze visie is in 2017 geactualiseerd. Op basis van dit visiedocument zijn door de gemeenteraad in oktober 2019 uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het manegeterrein. 

Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 33 nieuwe woningen dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Om de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrecht kwartier’ ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van donderdag 28 juli 2022 gedurende een termijn van tien weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak, via (020) 496 21 21.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrecht kwartier’ is, met de daarop betrekking hebbende stukken, ook digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPGijsbrechtkwart-VO01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel, gemeente@ouder-amstel.nl.