Vestiging recht van opstal voor project zonnepanelen op dak gemeentewerf

Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel is voornemens een recht van opstal te vestigen ten behoeve van de lokale Coöperatie Ouder-Amstel Energie voor het installeren van zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf, Ambachtenstraat 84 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit zonneproject houdt verband met de uitvoering van het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin is onder andere als doel gesteld dat er een substantiële energieopwek moet plaatsvinden, onder andere op bestaande daken. De gemeente omarmt daarom specifieke lokale en gemeenschappelijk initiatieven zoals het zonneproject van Ouder-Amstel Energie. Hierdoor kan iedere inwoner, ook met een kleiner budget, participeren in een lokaal project voor de opwek van duurzame energie door en voor inwoners.