Verkeersbesluit opheffen parkeerverbod en stopverbod Omgang

De Omgang heeft een gebiedsontsluitende functie. Daarom is in het verleden een parkeerverbod ingesteld.

In de praktijk blijkt deze overbodig, omdat toch niet geparkeerd wordt op de Omgang. Daarom is besloten om het stopverbod en parkeerverbod op te heffen.