Verkeersbesluit laadpaal Jan Persijnstraat

De gemeente Ouder-Amstel heeft een nieuwe locatie aangewezen voor een openbare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen.

Het geplande oplaadpunt bevindt zich op de volgende locatie: 

  • Tegenover Jan Persijnstraat 18, de twee meest oostelijke parkeervakken.

 
Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 juli 2022 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl.