Verkeersbesluit instellen voetgangersoversteekplaats Satellietbaan en aanpassen voorrangssituatie Waddenland/Begoniastraat

De verbindingsroute tussen het Dorpsplein en de Zonnehof voor het langzame verkeer wordt veel gebruikt door zowel fietsers als voetgangers. Tot nu hadden alleen fietsers bij de oversteek over de Satellietbaan formeel voorrang. Om te zorgen dat dat ook de voetgangers veilig kunnen oversteken wordt een voetgangersoversteekplaats aangelegd. 

Daarnaast wordt de voorrangssituatie op de kruising Waddenland/Begoniastraat aangepast. Verkeer op de Waddenland naar rechts de Begoniastraat in wordt als voorrangsweg aangemerkt. Dat wordt gedaan om de situatie voor fietsers van/naar de Zonnebloembrug te verduidelijken.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 augustus 2022 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeesters en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl.