Verkeersbesluit instellen blauwe zone kringloopwinkel ‘De Tulp’

Omdat de brandweerkazerne niet meer gebruikt wordt als kazerne is het niet meer nodig om alleen voor brandweerlieden parkeerruimte beschikbaar te stellen. Om die reden is het gewenst om een parkeerschijfzone in te stellen die het vergunningparkeren vervangt. Dit zorgt voor parkeergelegenheid bij de kringloopwinkel. Voor deze parkeerschijfzone wordt een maximale parkeerduur van anderhalf uur, maandag tot en met zaterdag van 08.00-18.00 uur. Met deze tijden sluit de zone aan op de omliggende straten.

Verkeersbesluit elektrische voertuigen laadpalen Industrieweg

Voor de snellaadpalen en reguliere laadpalen aan de Industrieweg in Duivendrecht is in 2020 een verkeersbesluit genomen. Dit verkeersbesluit betreft een correctie van het verkeersbesluit uit 2020. In het verkeersbesluit uit 2020 werden verkeerde adressen gehanteerd en was de tekst op de onderborden onjuist omschreven. Het genomen verkeersbesluit verduidelijkt en corrigeert.  

Verkeersbesluit opheffen gehandicapten parkeerplaats op kenteken Azaleastraat 

De gemeente heeft een melding ontvangen voor het opheffen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot de woning Azaleastraat 26 in Duivendrecht. Dit verzoek is gehonoreerd. De gehandicaptenparkeerplaats met kentekens PJ-628-G en 85-JS-LR worden opgeheven.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 februari 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl