Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats–op-kenteken

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij van plan zijn om op drie plaatsen een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen:

  • op de Kloosterstraat in Duivendrecht, ter hoogte van de woning nummer 8; 
  • op het Burghzatenplein te Ouderkerk aan de Amstel, ter hoogte van de woning nummer 7;
  • op de Abraham Rademakerweg te Ouderkerk aan de Amstel, de parkeerplaats op de hoek met de Jacob van Ruisdaelweg.

In alle drie de gevallen betreft het hier een aanvraag van iemand, die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

Zienswijze

U kunt gedurende een periode van vier weken vanaf deze bekendmaking 7 december 2022 een schriftelijke zienswijze hierop indienen. Vermeld bij uw zienswijze uw naam en adresgegevens; uw email en uw telefoonnummer. 
U kunt uw zienswijze insturen naar de gemeente Ouder-Amstel, t.a.v. de heer J.M. van Heiningen, Vondelstraat 1, 1191 BD OUDERKERK AAN DE AMSTEL of via gemeente@ouder-amstel.nl.