Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Kerkbrug

In januari 2022 is de mobiliteitsvisie vastgesteld, hier is de verkeersfunctie van het dorpscentrum van Ouderkerk benoemd. Voor deze mobiliteitsvisie is onder de inwoners van Ouder-Amstel een grote enquête uitgezet. Uit de enquête blijkt dat de Dorpsstraat en de Kerkbrug als verkeersonveilig ervaren worden.

Door het inrichten van de Kerkstraat en Kerkbrug met eenrichtingsverkeer ontstaat meer ruimte voor voetgangers en fietsers in het centrum. Autoverkeer wordt geleid naar wegen die daar beter geschikt voor zijn. Een verkeersluwere inrichting van het dorpscentrum zorgt ervoor dat meer recht wordt gedaan aan het historische karakter. Er ontstaat meer ruimte voor verblijven en de verkeersveiligheid verbetert. Daarom wordt de Kerkbrug tot en met Kerkstraat 9 ingericht als eenrichtingsverkeer. De toegestane rijrichting voor gemotoriseerd verkeer wordt van Ouderkerk-Zuid naar het dorpscentrum.
Het gaat hier om een proef. Als gemeente betrekken wij u hier graag in. Na de instelling wordt u hierover apart geïnformeerd. 

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 april 2022 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl