Verkeersbesluit aanpassingen Schoolweg

In januari 2022 is een verkeersbesluit genomen met diverse verkeerskundige aanpassingen aan de Schoolweg. Dit verkeersbesluit stuitte op bezwaren uit de omgeving. In samenspraak met de omgeving zijn daarom een aantal aanpassingen verricht aan de eerder besloten situatie. Het eenrichtingsverkeer op de zuidelijke Schoolweg blijft bestaan, verkeer naar Ons Tweede Thuis blijft via de noordelijke Schoolweg mogelijk.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 3 augustus 2022 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl.