Verbod op magazijnen voor flitsbezorging

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft in zijn vergadering van 17 februari 2022 een voorbereidingsbesluit genomen. Besloten is dat een parapluherziening wordt voorbereid van de bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van Ouder-Amstel.

Met het voorbereidingsbesluit wordt bepaald dat voor het gehele grondgebied van Ouder-Amstel verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar vormen van bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten vanuit darkstores. Darkstores en flitsbezorgdiensten zijn bijzondere vormen van bedrijfsvoering die niet zijn gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te vergelijken en uit te kiezen, en worden als volgt gedefinieerd:

  • flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde consumentenproducten, met de bedoeling deze binnen zeer korte termijn te bezorgen, bij de besteller;
  • darkstores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen, veelal dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie, niet of slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 23 februari 2022 en geldt voor een periode van één jaar.
Het voorbereidingsbesluit flitsbezorgdiensten is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.VBFlitsbezorgdiens-0001. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.