Vaststelling Geluidbeleid gemeente Ouder-Amstel

De raad van Ouder-Amstel heeft op 27 januari 2022 het geluidbeleid gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld om een goede en gezonde woon- en leefomgeving te creëren, zowel binnen in de woning als buiten in de openbare ruimte. Tegelijkertijd ambieert de gemeente in de stedelijke groeiregio’s te voorzien in een dynamische, levendige omgeving waar ondernemen, recreëren, verblijven en wonen hand in hand gaan.

Een te hoge geluidbelasting kan een negatief effect hebben op een gezonde woon- en leefomgeving. Om te bepalen of er bij een ontwikkeling maatregelen nodig zijn om dit negatieve effect van geluid te verlagen, zijn ambitieniveaus bepaald. Bij een geluidbelasting boven deze niveaus zijn maatregelen nodig. Hierbij moet gedacht worden aan een geluidluwe zijde en een rustige plek in de nabijheid om buiten te kunnen ontspannen. Om een toetsingskader voor deze eisen te hebben is geluidbeleid opgesteld.

Met dit beleid kan de gemeente waarborgen dat (toekomstige) bewoners kunnen genieten van een gezonde leefomgeving met een hoogwaardige woonkwaliteit.