Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad op 23 december 2021 het beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan biedt spelregels voor inrichting, volume en kleur- en materiaalgebruik voor zowel gebouwen als de openbare ruimte in de Werkstad.

In dit plan wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte beschreven. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen op basis van het beeldkwaliteitsplan. Met behulp van het beeldkwaliteitsplan wordt de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen gewaarborgd, waardoor de Werkstad als één gebied herkenbaar wordt. 

Het concept beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt. 

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.